Zonnepanelen op een bedrijfspand – Wat zijn de voordelen?

Zonne-energiesystemen halen schone, pure energie uit de zon. Het installeren van zonnepanelen op uw huis helpt de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en vermindert onze collectieve afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Traditionele elektriciteit wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas. Wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand om elektriciteit te produceren, stoten ze schadelijke gassen uit die de primaire oorzaak zijn van luchtvervuiling en wereldwijde klimaatverandering. Fossiele brandstoffen zijn niet alleen slecht voor het milieu, ze zijn ook een eindige hulpbron. Hierdoor fluctueert de prijs constant en kan deze in korte tijd stijgen.

Help het milieu en help ons allemaal

Hernieuwbare energie verbetert ook de volksgezondheid. Kolen- en aardgascentrales produceren lucht- en waterverontreiniging die schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Maar het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, kan zowel voortijdige sterfte als de totale kosten voor de gezondheidszorg verminderen.

Hoewel de productie van fossiele brandstoffen aanzienlijke watervoorraden vereist en watervervuiling veroorzaakt, heeft zonne-energie weinig tot geen water nodig om te werken. Dus niet alleen vervuilt zonne-energie de waterbronnen niet, het belast ook de watervoorziening van de wereld niet.

Zonne-energie tegen droogte of een hittegolf

Zonne-energie werkt ook tijdens een droogte of hittegolf. Steenkool, aardgas en kernenergie gebruiken grote hoeveelheden water voor koeling. Tijdens hittegolven of ernstige droogte, zoals we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, loopt de elektriciteitsopwekking gevaar. Maar zonne-energiesystemen hebben geen water nodig om elektriciteit op te wekken.

Het verhoogt de toegang tot energie

Hoewel het stroomtekort in Nederland snel afneemt, zijn er nog steeds veel mensen, zowel op het platteland als in de steden, die een onjuiste en onbetrouwbare toegang tot elektriciteit hebben. Deze mensen zijn noodgedwongen aangewezen op alternatieven zoals diesel generatoren. Deze alternatieven hebben schadelijke effecten op de gezondheid en zijn vluchtig in termen van hun bedrijfskosten. In een dergelijk scenario dient zonne-energie als een betaalbare bron van elektriciteit.

Lage onderhoudskosten met een zonnepaneelsysteem

Een zonnepaneelsysteem van Zoncoalitie is een kosteneffectief systeem. Het vereist gewoon een goede reiniging en goed onderhoud van tijd tot tijd, wat niet eens een ingewikkeld proces is. De meeste zonnedaken hebben een levensduur van 25 jaar, wat ze de investering waard maakt. In principe zijn er geen grote kosten aan verbonden. We hebben een systeem, een asset management technologie die de gezondheid en het onderhoud van uw zonnepanelen bewaakt, dus als er een probleem is, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Geen extra ruimte nodig voor installatie

Omdat het systeem wordt geïnstalleerd op de daken van commerciële of residentiële gebouwen (zoals de naam al aangeeft!), hebben ze geen grote stukken land nodig; dit concept is zowel levensvatbaar als duurzaam. Dit heeft ook een extra voordeel: de inruilwaarde van een huis zal toenemen als het wordt geleverd met een geïnstalleerd zonnedak systeem!

 

Aanbevolen Artikelen