Slim ondernemen in tijden van inflatie

De kranten staan er vol mee en zelf zal je als ondernemer ook niet ontkomen aan hét fenomeen van het afgelopen half jaar: inflatie. Na jaren van voorspoedige groei en mooie winsten, krijgen veel bedrijven in versneld tempo te maken met flinke kostenstijgingen. Dit begon vaak al met beperkte beschikbaarheid van materialen en hogere transportkosten als uitvloeisel van de coronapandemie maar werd versterkt door de oorlog in Oekraïne en plotselinge tekorten aan fossiele brandstoffen. Hoe kan je nu als ondernemer zorgen dat jouw bedrijf gezond blijft in deze roerige tijden?

Hand op de knip

Hogere kosten betekent minder marge voor jou als ondernemer. Bekijk daarom scherp waar je kosten kan besparen. Wellicht kan je bepaalde grondstoffen elders goedkoper inkopen of zijn er producten of diensten die je niet echt nodig hebt voor jouw essentiële bedrijfsvoering. Denk ook aan je cashflow. In plaats van het kopen van dure apparaten kan je ook producten leasen, zoals een koffieapparaat inclusief onderhoud bij een koffiemachine bedrijf. Ook een kleiner pand of een locatie met lagere huur kan helpen om de vaste kosten te verlagen en meer geld in kas te houden. Zo houd je meer middelen beschikbaar om eventuele klappen op te vangen en om te investeren in je bedrijf. 

Investeer in marketing en verkoop

Als de marge per product afneemt, kan je toch de totale marge op peil houden door de afzet te vergroten. Bezuinig dus niet op marketing of verkoop, maar investeer in groei. Zo kan je kijken naar je bestaande klantenbestand en zien welke klanttypen en sectoren de meeste marge opleveren. Daar kan je vervolgens specifiek op focussen met als doel waardevolle leads en sales te genereren. Het gaat immers niet alleen om meer klanten, maar om klanten die voldoende opbrengen!

Wees zuinig op personeel

Voor veel ondernemers is het personeel een van de grootste kostenposten, maar tegelijkertijd essentieel voor de bedrijfsvoering. Zorg daarom dat je jouw belangrijkste mensen tevreden houdt en bekijk of je niet-essentiële mensen flexibel in kan huren om de vaste kosten te beperken. Aan de andere kant kan het ook verstandig zijn om wat extra te doen voor je mensen. De meeste werknemers krijgen in hun privéleven te maken met inflatie en zullen het zeker op prijs stellen als ze hier een eenmalige dan wel permanente compensatie voor krijgen in de vorm van een loonstijging. Zo beperk je het risico dat jouw belangrijkste werkkapitaal naar de concurrent vertrekt aangezien het personeelstekort ondertussen nog steeds een uitdaging blijft.

Verhoog je prijzen

Voor de economie als geheel is een stijgende prijsspiraal uiteraard niet goed, maar als ondernemer zal je zeker niet de enige zijn die zijn prijzen verhoogd. Veel klanten zullen begrip hebben voor een redelijke prijsstijging, mits je dit goed uitlegt. Kijk ook wat je concurrentie doet, zodat je jezelf niet de markt uit prijst, maar een beperkte stijging kan helpen om een noodzakelijke marge te behouden. 

Als ondernemer kun je dus aan diverse knoppen draaien om te zorgen dat jouw bedrijf winstgevend blijft en niet ten ondergaat aan de inflatie!

Aanbevolen Artikelen