Ongeval met een paard

U of uw kind is tijdens paardrijles gewond geraakt door een ongeval met een paard. Het paard was eigendom van de manege. Wat moet u doen?

U kunt op diverse manieren gewond raken door een paard:

  • Het paard is op uw voet gaan staan
  • Het paard heeft u gebeten
  • Het paard heeft u getrapt
  • U bent van het paard gevallen

In al deze gevallen kunt u letselschade oplopen. U kunt uw teen hebben gebroken, littekens overhouden aan het ongeval of zelfs hersenletsel oplopen.

Op wie kunt u uw letselschade verhalen na een ongeval met een paard?

Eigenlijk is het in Nederland zo geregeld dat de bezitter van een paard in de meeste gevallen aansprakelijk is voor letsel dat het paard veroorzaakt. Dit is geregeld in de wet. Nu de kans op letselschade bij paardrijden best groot is (denk aan vallen van het paard, getrapt worden door een paard etc.) wordt u als ruiter juridisch extra beschermd.

Wanneer krijgt u niet al uw letselschade vergoed?

Dit hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld:

  • De leeftijd van de ruiter
  • De paardrij-ervaring
  • Rijfouten van de ruiter (eigen schuld)

Hoe jonger de berijder van het paard, des te meer de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de eigenaar van het paard of de manege ligt. Een volwassene dient zich immers meer bewust te zijn van de risico’s’ wanneer hij paard gaat rijden. Een (jong) kind is zich daar minder van bewust.

Schakel (gratis) een ervaren letselschadejurist in

Het kan ingewikkelde juridische discussies opleveren om de aansprakelijkheid voor het paardijongeval (geheel) erkend te krijgen. In Nederland kunt u hiervoor kosteloos een jurist inschakelen. Wanneer de aansprakelijkheid namelijk erkend wordt, dienen deze kosten vergoed te worden door de tegenpartij. Neem contact op met een bureau dat aangesloten is bij het Nederlandse Keurmerk voor Letselschade en laat u zwart op wit bevestigen dat hun bijstand kosteloos zal zijn. Zo komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan als er toch een hoge nota bij u ingediend zou worden.

50% schadevergoeding na ongeval met een paard

In de rechtspraak wordt vaak uitgegaan van een percentage eigen schuld van het slachtoffer na een paardrijongeval. Vooral bij volwassenen. De rechter gaat er vaak van uit dat de paardrijder bewust het risico nam op een ongeval. Maar let op: het kan zijn dat het (volwassen) slachtoffer geen enkele schuld treft en dan dient de bezitter van het paard de gehele letselschade van het slachtoffer te vergoeden.

Kind krijgt letselschade na ongeval met een paard

Wanneer het een jong kind betreft, ligt de aansprakelijkheid van de eigenaar van het paard of manege sneller vast. Bij het kind zal veel minder snel sprake zijn van ‘eigen schuld’. Daarom zal in die gevallen de letselschade van het kind meestal volledig dienen te worden vergoed.

Ga niet zelf deze juridische discussie aan

Zoals gezegd, dit is vaak juridisch ingewikkeld en het kan u veel geld kosten wanneer u zelf deze discussie met – de verzekeraar van – de wederpartij aangaat. 

Is u of uw kind een ongeval met een paard overkomen? Neem dan contact op met JBL&G!

Aanbevolen Artikelen